>

نحوه زندگی در دنیای کنونی ایجاب میکند که ما بیشتر ساعات روز را در محیط کار و در کنار همکاران خود سپری کنیم، به همین دلیل هم می توان گفت که محیط کار به نوعی خانه دوم هرکس محسوب شده و همکاران او نیز در شمار نزدیک ترین افراد به او قرار میگیرند؛ بنابراین باید در هنگام انتخاب خانه دوممان با نهایت دقت عمل کنیم. و ما از اینکه ایرساپرداز را به عنوان خانه دوم خود انتخاب کردید، بی نهایت سپاسگزاریم.
انتخاب شما برای ما از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و به همین دلیل هم برای ارزیابی هرچه بهتر توانایی های شما، فرم زیر را آماده کرده ایم تا با پر کردن آن در قالب یک رزومه، تصویر بهتری از شما و مهارت های شما به دست آوریم و شایستگی های شما بیش از پیش نمایان گردد.
لذا خواهشمندیم تمامی اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید تا فرصت بهتری را برای پیوستن به خانواده ایرسا پرداز بسازید.

سایت رسانه لب
سایت ایرساتک

به منظور ثبت سوابق تحصیلی، دکمه ی افزودن را بزنید.

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی معدل کل تاریخ شروع تاریخ پایان نام موسسه آموزشی استان شهر

به منظور ثبت سوابق شغلی، دکمه ی افزودن را بزنید.

نام سازمان/شرکت سمت/شرح شغل شرح وظایف و مسئولیت ها مدت سابقه تلفن تماس نام مدیر تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین حقوق و مزایا/ریال علت پایان همکاری

به منظور ثبت زبان های خارجی، دکمه ی افزودن را بزنید.

نام زبان وضعیت

به منظور ثبت سوابق آموزشی، دکمه ی افزودن را بزنید.

نام دوره ی آموزشی نام مؤسسه آموزشی مدت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات

در صورتی که نکته خاصی مد نظر شما است که در همکاری ما و شما مؤثر بوده و در این فرم لحاظ نشده است، لطفاً در این قسمت ذکر نمایید.

در صورتی که تمایل به ارسال نمونه کار خود دارید، یک فایل زیپ حاوی نمونه کارهایتان را به فرم اضافه کنید.